เซลลูไลท์ (เปลือกส้ม) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

เซลลูไลท์ (เปลือกส้ม)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
เซลลูไลท์หรือเปลือกส้มเป็นคำที่ไม่เป็นที่นิยมสำหรับคนส่วนใหญ่ ตามสถิติทั่วโลกผู้หญิงคนที่สามที่อายุเกิน 20 ปีทุกคนต้องทนทุกข์ทรมานจาก "รอยบุบ" ที่ไม่น่าดูที่บั้นท้ายและต้นขา แต่อะไรคือสาเหตุของเซลลูไลท์? และวิธีนี้สามารถ