การระบายน้ำ - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

การระบายน้ำตัวเลือกของบรรณาธิการ
Allobarbital
Allobarbital
ท่อระบายน้ำถูกสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าของเหลวจากบาดแผลถูกระบายออกจากร่างกาย ขั้นตอนนี้สามารถใช้ได้ทั้งในเชิงการรักษาและเชิงป้องกัน