คอเลสเตอรอลสูง (HYPERCHOLESTEROLEMIA) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ระดับคอเลสเตอรอลสูง (hypercholesterolaemia)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
ระดับคอเลสเตอรอลจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด ระดับคอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นหรือไขมันในเลือดสูงจะอธิบายถึงจำนวนคอเลสเตอรอลในเลือดที่ผิดปกติหรือผิดปกติ คอเลสเตอรอลเป็นสารไขมัน