น้ำในช่องท้อง - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

น้ำในช่องท้องตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
น้ำในช่องท้องหรือน้ำในช่องท้องคือการสะสมของของเหลวในช่องท้องและมักเป็นอาการของโรคพื้นฐานขั้นสูงที่มีการพยากรณ์โรคที่ไม่เอื้ออำนวย (ไม่เอื้ออำนวย) เป็นส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ในกรณีส่วนใหญ่