FUNDIC VARICES - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

Fundic varicesตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
Fundus varices เป็นเส้นเลือดขอดในบริเวณกระเพาะอาหารซึ่งมักเกี่ยวข้องกับ varices ของหลอดอาหารและเปิดวงจรบายพาส สาเหตุของปรากฏการณ์นี้มักเป็นความดันโลหิตสูงพอร์ทัลหรือความผิดปกติของการระบายน้ำ