แผล - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

แผลตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
แผลหรือแผลพุพองคือความบกพร่องของสารที่ฝังลึกในผิวหนัง แผลเป็นอาการที่ไม่กระทบกระเทือนจิตใจ แต่ติดเชื้อหรือขาดเลือด เนื่องจากข้อบกพร่องของผิวหนังชั้นลึกจึงไม่สามารถทำการรักษาที่ละลายน้ำได้