การเยียวยาที่บ้านสำหรับข้าวโพด - พจนานุกรมและคู่มือทางการแพทย์ - HAUSMITTEL

การเยียวยาที่บ้านสำหรับข้าวโพดตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ข้าวโพดเกิดจากการกดทับเช่น B. ระหว่างรองเท้าและนิ้วเท้า (แน่นเกินไป) ผิวหนังหนาขึ้นที่จุดกดทับและก่อตัวเป็น cornifications ถ้าฮาร์ดคอร์พัฒนาขึ้นตรงกลางของการทำให้เป็นทรงนี้จะเรียกว่าข้าวโพด ที่สามารถยอดเยี่ยม