ไวรัสตับอักเสบซี - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ไวรัสตับอักเสบซีตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ไวรัสตับอักเสบซีเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นทั่วโลก หลังจากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีแล้วการอักเสบของตับสามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งสามารถคงอยู่ได้ตลอดชีวิต (ใน 5% ของผู้ป่วย) การติดเชื้อเกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่