ข้อบกพร่องของวาล์ว - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคลิ้นหัวใจตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
ลิ้นหัวใจทำหน้าที่เป็นวาล์วชนิดหนึ่งสำหรับมอเตอร์หัวใจ: ช่วยให้เลือดไหลไปในทิศทางที่ถูกต้องเสมอและไม่ไหลย้อนกลับไปยังที่ที่มา ความบกพร่องของลิ้นหัวใจทำให้ไม่สามารถทำงานได้และอาจถึงแก่ชีวิตได้