HOLOPROSENCEPHALY - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โฮโลโปรเซนเซฟาลีตัวเลือกของบรรณาธิการ
หน่วยความจำหมดลง
หน่วยความจำหมดลง
Holoprosencephaly เป็นความผิดปกติของสมองมนุษย์ที่เกิดขึ้นด้วยความถี่ที่ค่อนข้างสูง ตัวอ่อนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เสียชีวิตในครรภ์ ดังนั้นจึงมีผู้ป่วยเพียงไม่กี่รายที่มาพร้อมกับ holoprosencephaly