ยั่วยวน - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ยั่วยวนตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
โดยหลักการแล้วการเจริญเติบโตมากเกินไปสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกอวัยวะของร่างกายมนุษย์ อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์นี้ไม่จำเป็นต้องมองเห็นได้จากภายนอกเสมอไปเมื่ออวัยวะภายในได้รับผลกระทบ