การลุกลาม (การอุดตันของลำไส้ในเด็กเล็ก) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การลุกลาม (ลำไส้อุดตันในเด็กเล็ก)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
ภาวะลำไส้กลืนกันหรือลำไส้อุดตันในเด็กเล็กเป็นชื่อที่บ่งบอกว่าเป็นโรคเฉียบพลันของลำไส้ในเด็กเล็กซึ่งอาจส่งผลให้ลำไส้อุดตันเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ความสงสัยของหนึ่ง