ผลไม้กีวี - แพ้ง่าย & ภูมิแพ้ - อาหาร

กีวี่ตัวเลือกของบรรณาธิการ
สื่อ Tunica
สื่อ Tunica
ผลไม้เบอร์รี่ของปากกาเรย์เรียกว่าผลไม้กีวีหรือกีวี มีหลายประเภทโดยกีวีที่มีขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่มาจาก Actinidia deliciosa