ข้ามภูมิคุ้มกัน - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

ข้ามภูมิคุ้มกัน



ตัวเลือกของบรรณาธิการ
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบ Transuctane
ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันข้ามเพศจะได้รับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคที่คล้ายคลึงกัน (คล้ายกัน) เมื่อสัมผัสกับเชื้อโรค คำพ้องความหมายคือภูมิคุ้มกันที่ได้รับและปฏิกิริยาข้าม