โรคแอนแทรกซ์ - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคระบาดสัตว์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
โรคแอนแทรกซ์เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย โดยปกติแล้วจะพบได้น้อยมากในมนุษย์ มีแนวโน้มที่จะพบในสัตว์กีบเท้าซึ่งจะถ่ายทอดเชื้อโรคแอนแทรกซ์เมื่อสัมผัสใกล้ชิดกับมนุษย์