การติดเชื้อในหูชั้นกลาง - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

หูชั้นกลางอักเสบตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
การติดเชื้อในหูชั้นกลางหรือหูชั้นกลางอักเสบเป็นโรคที่เจ็บปวดในหูชั้นกลาง อาจเป็นแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ตัวกระตุ้นส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียและไวรัส การติดเชื้อในหูชั้นกลางพบบ่อยในเด็กเล็ก