โรค BOWEN - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรค Bowenตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
โรค Bowen ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของมะเร็งผิวหนังสีขาวสามารถรับรู้ได้จากจุดที่สังเกตเห็นได้บนผิวหนัง การตรวจติดตามผลอย่างสม่ำเสมอหรือการกำจัดผิวหนังที่ได้รับผลกระทบสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนังได้