โรคของ FORESTIER - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรค Forestierตัวเลือกของบรรณาธิการ
วิปครีม
วิปครีม
โรคฟอเรสเทียร์เป็นโรคของโครงกระดูกซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำให้กระดูกสันหลังแข็งขึ้น ตัวเลือกการรักษาในปัจจุบันช่วยให้เกิดโรคได้ในเชิงบวก รูปแบบที่รุนแรงเป็นภายนอก