โรค HODGKIN (มะเร็งต่อมน้ำเหลือง HODGKIN) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรค Hodgkin (มะเร็งต่อมน้ำเหลือง Hodgkin's)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง Hodgkin หรือที่เรียกว่าโรค Hodgkin หรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งร้ายของระบบน้ำเหลือง โรคนี้ได้รับการตั้งชื่อตาม Thomas Hodgkin ผู้ค้นพบ