นิ่วในไต - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

นิ่วในไตตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
นิ่วในไต (nephrolithiasis) เป็นโรคของระบบทางเดินปัสสาวะหรือไตซึ่งมีนิ่วขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งและสามารถกำจัดได้ด้วยความเจ็บปวดเท่านั้น สัญญาณแรกทั่วไป