เท้าแบน - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

เท้าแบนตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
เท้าแบนหรือเท้าแบนเป็นหนึ่งในอาการผิดปกติของเท้าที่พบบ่อยที่สุดพร้อมกับเท้าแตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนโค้งตามยาวของเท้าจะแบนอย่างมากเพื่อให้เท้าโดยรวมวางอยู่บนพื้นเกือบทั้งหมดเมื่อเดิน โดยปกติเท้าแบนนั้น