RADIUS FRACTURE (BROKEN SPOKE) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การแตกหักของรัศมี (หักซี่)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
การแตกหักของรัศมีหรือการหยุดพูดคือการหยุดพูดซึ่งมักเกิดขึ้นใกล้ข้อมือ เป็นหนึ่งในกระดูกหักที่พบบ่อยที่สุดและในหลาย ๆ กรณีเป็นผลมาจากการที่บุคคลนั้นจับด้วยมือของเขาล้ม