การแพ้ RH - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การแพ้ Rhตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
การแพ้ Rhesus หรือที่เรียกว่าการแพ้กลุ่มเลือดส่วนใหญ่มีผลต่อหญิงตั้งครรภ์และเด็กในครรภ์ในการตั้งครรภ์ครั้งที่สอง ปัจจัยจำพวกในเลือดของมารดานั้นถูกต้องในกรณีของการแพ้จำพวกลิง