ความผิดปกติของระบบเผาผลาญ - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ความผิดปกติของการเผาผลาญตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ร่างกายของเรามีรูปร่างและควบคุมโดยระบบเผาผลาญ สิ่งนี้ควบคุมวัฏจักรต่างๆที่ร่างกายทุกส่วนต้องผ่านไปทุกวัน การกินการย่อยอาหารการขับถ่ายและการนอนหลับและความตื่นตัวเป็นเพียงสองตัวอย่างมากมายที่นับไม่ถ้วน