ความสามารถในการปรับตัว - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

การปรับตัวตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
ในชีวิตประจำวันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเล่นกีฬาสิ่งสำคัญคือต้องสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ตัวอย่างเช่นหากสถานการณ์เปลี่ยนไปนักกีฬาต้องคิดใหม่และปรับการเคลื่อนไหวของตนให้เข้ากับเหตุการณ์ในเวลาที่สั้นที่สุด ข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับสิ่งนี้