มะเร็งท่อไต - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

มะเร็งท่อไตตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
อายุรแพทย์อธิบายถึงมะเร็งที่อยู่ในท่อไตภายใต้มะเร็งท่อไต บางครั้งมะเร็งท่อไตเรียกอีกอย่างว่ามะเร็งท่อไต อย่างไรก็ตามในหลาย ๆ กรณีเนื้องอกไม่เพียงส่งผลกระทบต่อท่อไตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงท่อไตด้วย