อาการหลงผิด (ความหวาดระแวง) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

อาการหลงผิด (หวาดระแวง)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
คนหนึ่งพูดถึงความหลงผิดหรือความหวาดระแวงเมื่อบุคคลรับรู้ภัยคุกคามที่ไม่เกิดขึ้นจริง โดยปกติอาการหลงผิดจะเกิดขึ้นในบริบทของโรคจิต สาเหตุนี้คือการเผาผลาญของสมองที่ถูกรบกวน