การติดเชื้อพยาธิไส้เดือนแคระ - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การติดเชื้อพยาธิไส้เดือนแคระตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
ภายใต้คำว่า Strongyloides stercoralis แพทย์หมายถึงสิ่งที่เรียกว่าพยาธิไส้เดือนแคระ พยาธิไส้เดือนแคระเป็นพยาธิยาวประมาณ 3 มม. ที่อาศัยอยู่ในลำไส้เล็ก เหนือสิ่งอื่นใดพวกเขามีส่วนรับผิดชอบในการเกิด strongyloidiasis ตามกฎทั่วไป