กรด ALENDRONIC - ผลกระทบการใช้งานและความเสี่ยง - ส่วนผสมที่ใช้งาน


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ฝีเย็บฉีกขาด
ฝีเย็บฉีกขาด
กรด Alendronic ใช้ในการรักษาโรคกระดูกพรุน ยาตามใบสั่งแพทย์มีจำหน่ายทั่วไปในรูปแบบแท็บเล็ตหรือทางปาก กรด Alendronic เรียกอีกอย่างว่า alendronate