ความผิดปกติของเลือดออก - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคเลือดออกตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
ประมาณหนึ่งใน 5,000 คนในเยอรมนีต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคเลือดออก ทริกเกอร์และการรักษาความผิดปกติของการแข็งตัวแตกต่างกันมาก