CORYNEBACTERIA - การติดเชื้อการแพร่เชื้อและโรค - เชื้อโรค

Corynebacteriaตัวเลือกของบรรณาธิการ
โปลิโอ
โปลิโอ
Corynebacteria เป็นแบคทีเรียแกรมบวกรูปแท่ง พวกมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และเติบโตได้ทั้งในสภาวะแอโรบิคและแบบไม่ใช้ออกซิเจน หนึ่งในประเภทของพวกเขามีส่วนรับผิดชอบต่อโรคคอตีบเหนือสิ่งอื่นใด