อาการเพ้อ - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ความคุ้มคลั่งตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
อาการเพ้อเป็นสภาวะของความสับสนทางจิตใจ ผู้ที่ประสบปัญหานี้จะสูญเสียความสามารถในการรับรู้และจิตใจเหนือสิ่งอื่นใดและต้องได้รับการรักษาทันที นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันอาการเพ้อได้