EPITHESIS - การประยุกต์ใช้และประโยชน์ต่อสุขภาพ - อุปกรณ์ทางการแพทย์


ตัวเลือกของบรรณาธิการ
โปลิโอ
โปลิโอ
Epitheses เป็นอวัยวะเทียมเพื่อความงามที่ทำจากวัสดุแปลกปลอมที่มีไว้เพื่อชดเชยข้อบกพร่องของร่างกาย เหนือสิ่งอื่นใดข้อบกพร่องของร่างกายบนใบหน้าได้รับการซ่อมแซมด้วยคำกล่าวขาน เป็นการลดความทุกข์ทรมานของผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยมะเร็งที่