ภาวะน้ำคร่ำอุดตัน - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

น้ำคร่ำเส้นเลือดอุดตันตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
ภาวะน้ำคร่ำเส้นเลือดอุดตันเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายระหว่างการคลอดบุตร น้ำคร่ำจะถูกล้างเข้าสู่กระแสเลือดของแม่