วุฒิภาวะทางเพศ - หน้าที่งานและโรค - KRPERPROZESSE

วัยแรกรุ่นตัวเลือกของบรรณาธิการ
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
ปลาแซลมอนแอตแลนติก
ผู้ชายถึงวุฒิภาวะทางเพศในวัยแรกรุ่น ทางร่างกายเด็กชายและเด็กหญิงสามารถมีลูกได้เอง วุฒิภาวะทางเพศมุ่งเน้นไปที่ร่างกาย แต่ไม่ได้อยู่ที่อารมณ์ความเป็นผู้ใหญ่