การลดน้ำหนัก - สาเหตุการรักษาและความช่วยเหลือ - อาการ

ลดน้ำหนักตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
ในกรณีที่น้ำหนักตัวลดลงหรือน้ำหนักลดผลคือน้ำหนักตัวลดลง สาเหตุต่างๆสามารถชี้ขาดในการลดน้ำหนัก นอกเหนือจากเหตุผลในชีวิตประจำวันเช่นการอดอาหารหรือการอดอาหารคุณสามารถทำได้