โรคหัวใจ - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

โรคหัวใจตัวเลือกของบรรณาธิการ
ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกบานไม่รู้โรย
โรคหัวใจเป็นยาเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการรักษาและการรักษาโรคหัวใจโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงเรียกตามตัวอักษรว่า "หลักคำสอนของหัวใจ" ในการเป็นแพทย์โรคหัวใจคุณต้อง