ตัวอ่อน MIGRANS CUTANEA - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ตัวอ่อน migrans cutaneaตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
ตัวอ่อน migrans cutanea เป็นโรคผิวหนัง โรคนี้มักเกิดจากตัวอ่อนของพยาธิปากขอชนิดเฉพาะ ตัวอ่อน migrans cutanea บางครั้งเรียกว่าไฝที่ผิวหนัง ใน w