เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ - พจนานุกรมและคำแนะนำทางการแพทย์ - การตั้งครรภ์

เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ตัวเลือกของบรรณาธิการ
วิปครีม
วิปครีม
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนที่ 5 ถึงเดือนที่ 8 ของการตั้งครรภ์เช่น จากการเคลื่อนไหวที่เห็นได้ชัดเจนครั้งแรกของทารกไปจนถึงประมาณ 12 สัปดาห์ต่อมานี่เป็นช่วงเวลาแห่งความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงสองสามเดือนแรกของ