ยุงกัด - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

ยุงกัดตัวเลือกของบรรณาธิการ
การปฏิสนธิเทียม
การปฏิสนธิเทียม
การถูกยุงกัดมักเป็นเพียงความรำคาญในเยอรมนี อย่างไรก็ตามมีรายงานเกี่ยวกับอาการแพ้อย่างรุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในดินแดนทางใต้มากขึ้นโดยเฉพาะในอเมริกาใต้และแอฟริกาโรคต่างๆอาจมีตั้งแต่ร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต