โรค KRABBE - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรค Krabbeตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
โรค Krabbe เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของระบบประสาท สาเหตุของปรากฏการณ์นี้คือการกลายพันธุ์ของโครโมโซม จนถึงขณะนี้โรคนี้รักษาไม่หาย