โรค MORQUIO - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรค Morquioตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
โรค Morquio เป็นความผิดปกติของการเผาผลาญที่หายากมากซึ่งเกิดจากความบกพร่องของเอนไซม์ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโรคนี้การสลายของไกลโคซามิโนไกลแคนจะถูกรบกวนซึ่งจะทำลายเนื้อเยื่อที่ได้รับผลกระทบ