โรคปอมเปอี - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรค Pompeตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
โรคปอมเปอีเป็นโรคการจัดเก็บไกลโคเจนที่ไม่สามารถคาดเดาได้ อาการมีลักษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบก้าวหน้า ในการบำบัดตอนนี้ประสบความสำเร็จได้จากการให้เอนไซม์เชิงสาเหตุ