การแพ้อาหาร - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

การแพ้อาหารตัวเลือกของบรรณาธิการ
ขากรรไกรล่าง
ขากรรไกรล่าง
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพ้อาหารหรือการแพ้อาหารจะไม่รับรู้ทันที หากคุณมีอาการท้องร่วงคลื่นไส้ปวดศีรษะหรืออาการอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้จะไม่กลายเป็นโรค