เยื่อบุจมูก - โครงสร้างหน้าที่และโรค - กายวิภาคศาสตร์

เยื่อบุจมูกตัวเลือกของบรรณาธิการ
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
Toxoplasmosis ในการตั้งครรภ์
เยื่อบุจมูกเป็นเนื้อเยื่อชั้นบาง ๆ ที่เรียงแถวโพรงจมูกทั้งหมดโดยไม่มีส่วนหน้าของจมูก เป็นเกราะป้องกันแบคทีเรียไวรัสหรือเชื้อราที่บุกรุกเข้าสู่ร่างกายเป็นครั้งแรก การอักเสบของเยื่อเมือกจมูกแสดงออกว่าเป็นอาการน้ำมูกไหล