โรคหัดเยอรมัน - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

หัดเยอรมันตัวเลือกของบรรณาธิการ
เนินซอน
เนินซอน
โรคหัดเยอรมันเป็นโรคในวัยเด็กที่รู้จักกันดี โรคไวรัสนี้มีลักษณะของต่อมน้ำเหลืองบวมและผื่นที่ผิวหนังทั่วไป