ถั่วเหลือง - แพ้ง่าย & ภูมิแพ้ - อาหาร

ถั่วเหลืองตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
ถั่วเหลืองเป็นพืชตระกูลถั่วและอยู่ในพืชตระกูลถั่วที่เรียกว่าตระกูลพฤกษศาสตร์ของผีเสื้อ ในฐานะที่เป็นผักถั่วเหลืองถูกใช้เป็นพืชที่เพาะปลูกมาเป็นเวลานานแล้วปัจจุบันพื้นที่เพาะปลูกได้กระจายไปทั่วโลก