STILL SYNDROME - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

โรคนิ่งตัวเลือกของบรรณาธิการ
แผลในปาก
แผลในปาก
Still syndrome เป็นรูปแบบหนึ่งของโรคไขข้อที่เกิดในเด็ก โรคนี้มีผลต่อร่างกายทั้งหมดทำให้มีไข้ผื่นและบวมของต่อมน้ำเหลืองตับและ / หรือม้าม สามในสี่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นผู้ใหญ่