อัลตราซาวด์ - การรักษาผลกระทบและความเสี่ยง - การรักษา

ล้ำเสียงตัวเลือกของบรรณาธิการ
daikon
daikon
อัลตราซาวนด์หรือการตรวจอัลตราซาวนด์หรือการตรวจด้วยคลื่นเสียงเป็นเสียงความถี่สูงที่มีความถี่สูงกว่าการได้ยินของมนุษย์ การตรวจด้วยอัลตราซาวนด์เรียกอีกอย่างว่า sonography ในทางการแพทย์