การแตกของมดลูก (มดลูกฉีกขาด) - สาเหตุอาการและการรักษา - โรค

มดลูกแตก (มดลูกแตก)ตัวเลือกของบรรณาธิการ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
ข้อเสนอแนะเชิงลบ
การแตกของมดลูกคือการฉีกขาดของผนังมดลูกบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งในกรณีส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างการคลอดบุตรหรือการคลอด ด้วยความถี่ในการคลอดประมาณ 1: 1500 ครั้งการแตกของมดลูกจึงค่อนข้างหายากแม้ว่าจะเกิดขึ้นก็ตาม